Erstatningsret

Erstatningsret er et stort område inden for jura.

Vestra Advokatbyrå kan hjælpe dig, uanset om du mener at have ret til skadeserstatning eller en eller anden mener, at du skal betale en erstatning.

Vi hjælper dig ved forhandlinger med modparten eller et eventuelt forsikringsselskab. Alle jurister har møderet og kan repræsentere dig, hvis sagen kommer for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller maile.